maandag 21 december 2009

T_Visionarium: interface of hallicunatie?

Alweer een paar weken geleden een bezoek gebracht aan de Zuiderkerk in Amsterdam waar de experimentele 3D installatie T_Visionarium stond opgesteld.

T_Visionarium is een door de University of New South Wales (Australië) ontwikkelde 3D interface. In een ronde opstelling (zoals Panorama Mesdag) worden duizenden beelden rondom de gebruiker geprojecteerd. Door een 3D (prisma) brilletje op te zetten ziet de gebruiker dit in 3D. Met een WII-achtige pointer kan een van de beelden worden geselecteerd, waarna alle andere beelden die hier iets mee gemeen hebben zich rond dit beeld hergroeperen.

En bijna hallicunerende ervaring: door het 3D effect schieten de beelden als een soort van vloeistofdia dwars door de ruimte alsvorens ze gehergroepeerd weer tot rust komen.

In dit geval betrof het filmfragmenten die op "ruimtelijke ordening en de stad" betrekking hebben. Al deze beelden waren voorzien van tags met tijd, locatie en thema en konden op basis hiervan worden geordend. Zie http://weblogs.hollanddoc.nl/deeeuwvandestad/2009/10/15/wat-is-t_visionarium-open-city/ voor een impressie.

Wellicht ook leuk als interface voor bijvoorbeeld het NGR. Met geodatasets en vooral toepassingen van geodatasets in plaats van filmfragmenten, en de diverse bekende metadatatags als sorteer- en groepeeropties.

dinsdag 17 november 2009

ictprofessionaliteitsindicator?

Geluk zit in kleine dingen: vandaag heb ik de term "ictprofessionaliteitsindicator"(nul hits op Google, kan ik een nieuw woord ergens registreren?) gedefinieerd voor de snelheid waarmee een nieuwe collega beschikt over een account om mee in te loggen, mail te ontvangen, benodigde applicaties en rechten op netwerkschijven.
Nieuw bedrijfsrecord: binnen 26 uur (een dag en een beetje) na binnenkomst van nieuwe collega A. was alles geregeld, ook "lastige" applicaties als ArcGIS, Photoshop en Illustrator.
Hebben alle tijdsinvesteringen afgelopen zomer om met de I&A afdeling en de outsourcingspartner alle rechten, profielen etc. op te schonen mooi vruchten afgeworpen.

En wellicht een mooie vraag bij sollicitaties: als ik hier ga werken, hoe snel is mijn werkplek dan operationeel?

zondag 15 november 2009

Kilometerheffing: een kans voor geo-nederland

Nu de ministerraad het eens is geworden over invoering van de kilometerheffing ("rekeningrijden") is het de hoogste tijd te bedenken hoe we gebruik en invoering van zo'n systeem leuker en gemakkelijker kunnen maken.
Combinatie met navigatie is heel voor de hand liggend. Als je toch een kastje voor routeregistratie via GPS in je auto ingebouwd krijgt biedt dan in ieder geval de mogelijkheid ook met dit kaste te navigeren. TomTom en Garmin willen het vast wel op een accoordje gooien. De markt voor autonavigatie is flink verzadigd, dus de producenten leveranciers van navigsatiesystemen moeten sowieso iets nieuws verzinnen.
Het biedt ook de mogelijk de routedatabases continue te updaten. Door (anonieme) terugkoppeling van de afgelegde routes kan het wegenbestand up-to-date worden gehouden. Zelfs zo up-to-date dat de borden "GPS uit" zoals die in verband met wegwerkzaamheden nu langs trajcten als de Ring Utrecht en Randweg Eindhoven staan niet meer nodig zijn. Eigenlijk het verlengde van wat Open Street Map (OSM) doet, en de ultieme vorm van terugmelding zoals het Kadaster die voor de basisregistraties heeft opgezet.
Uiteraard wel de gevallen waarin weggebruikers door het weiland de weg afsnijden (zoals in een recente commercial) er uit filteren.

donderdag 29 oktober 2009

Kwaliteit van metadata (2)

Gisteren bij ESRI Nederland de presentatie van de metadata-editor GeoSticker 3.0 bijgewoond.
Opvallend was dat een flink aantal van de vragen en opmerkingen uit het ca 35-koppige publiek betrekking had op portalen in het algemeen en het Nationaal Georegister (NGR) in het bijzonder: wat is de waarde van de inhoud van het NGR? Kan ik er blind op varen (dus een positief stelsel in kadastertermen) of is de opname in het NGR weliswaar conform NGR vereisten maar zegt dat nog niets over de juistheid van het aangebodene (een negatief stelsel). Oftewel: Moet het NGR een "doorbitch" aanstellen?

Een stapje verder is het NGR als Nederlands Inspire portaal. Dat is andere koek, want dan wordt je als data-provider aansprakelijk voor hetgeen je aanbiedt. Ja, dan bedenk je je wel 2 keer voor je enthousiast aan het uploaden slaat.

Mijn idee: trek het uit elkaar. Maak van het NGR een "loosely coupled" (!) portaal dat geen absolute waarheid nastreeft maar een uitnodigende, inspirende (!) samenwerkingsplek wordt.
Maak daarnaast van een Nederlands Inspire portaal dat formeel, afrekenbaar, 100% betrouwbaar, 24 uur/dag, 7 dagen/week beschikbaar is. dan heb je een helder verwachtingsmanagement waarbij creativiteit en formaliteit elkaar nou eens niet in de weg hoeven zitten

zondag 25 oktober 2009

Georadio

Geo-informatie haalt weliswaar iedere dag de media als gebruiksproduct (bijvoorbeeld met de weerkaart), maar een discussie over geo-informatie komt maar zelden voorbij op radio of TV (ik herinner me een Klokhuisaflevering over Google Earth van een paar jaar terug).
20 oktober jl. sprak Harmke Pijpers op BNR met Arnold Bregt (WUR), Bart Beers (Cyclomedia) en Marcel Reuvers (GeoNovum) over de stand van zaken in de geo-sector. De drie heren vulden elkaar zowel qua inhoud als vorm goed aan. De ruime tijd (2 keer ca. 10 minuten) bood ook ruimte voor enige diepgang.
Dat zal op TV lastiger worden, maar een kijkje achter de schermen van Eagle moet toch aardige beelden opleveren.

Beluister het interview op http://www.bnr.nl/radio/programmas/denktank/13406137

O ja, die Klkhuisaflevering kun je terugkijken op http://player.omroep.nl/?aflID=5784694&md5=e96a41c19c7f22355a0501898694a7de

woensdag 7 oktober 2009

Kwaliteit van metadata

Nu het Nationaal Georegister (NGR, zie http://www.nationaalgeoregister.nl/) gevuld begint te raken valt op dat er nogal verschil zit in de kwaliteit van de aangeboden waar. Bij georegisters die door één organnisatie worden beheerd is die kwaliteit vaak constanter (dat is niet noodzakerlijkerwijs hetzelfde als hoger).

Een goede reden om met een aantal mensen uit de NGR werkgroep "content managament" eens naar de kwaliteitsaspecten van de metadata te kijken. Googelen op "kwaliteit van metadata" levert 20 hits op, dus daar valt nog wel wat zendingswerk in te verrichten.

Eerst maar eens de vraag stellen wat voor kwaliteit we verwachten van het NGR, daarna hoe we tot die kwaliteit kunnen komen. En omdat het NGR een heel brede doelgroep heeft is de kwaliteitsverwachting niet eenvoudig: we stoppen met z'n allen wel datasets in het NGR maar weten nog niet zo goed wie die datasets er uit halen.

vrijdag 25 september 2009

News balls please!

Bij menig couch potato is al lang bekend dat de combinatie van chips en voetbal een heel goede is. Ook de UEFA is hier regelmatig mee bezig. Een chip in de bal zou moeten kunnen aangeven of het "bruine monster" over de lijn is. Eerdere pogingen gaven nog niet het gewenste resultaat, tijdens experimenten in 2007 gaf de apparatuur een doelpunt aan terwijl de bal duidelijk over de lat ging.
De Voetbal International van Duitsland (Der Kicker) bericht dat experimenten sindsdien betere resultaten geven, en dat komt door "eine neue Art der Positionsbestimmung". GIS dus!

Uit sportoogpunt ben ik benieuwd wanneer dit wordt ingevoerd en hoe lang het duurt voordat voetballers chips in de neuzen van hun schoenen aanbrengen die dit systeem laten geloven dat de bal over de lijn is.
Uit GIS oogpunt zit ik te bedenken welke sporten zich nog meer lenen voor GIS toepassingen: de wielrenners mogen geen oortjes meer, maar met TomTom buddy of Google Latitude kan een ontsnapping uit het peloton ook goed gevolgd worden door ploeggenoten. De bionische broer van Tiger Woods kan met realtime informatie over windrichting en snelheid en een DTM van het golfterrein de ene birdie na de ander eagle (hé, die term kennen we in GIS-land!) slaan.

Met de Olympische Spelen van 2028 in Nederland in het vooruitzicht een mooie kans om de mogelijkheden van geo-informatie weer eens op een ander podium te presenteren!

zondag 20 september 2009

New York aan het IJ, Amsterdam aan de Hudson

Vanwege 400 jaar New York wordt op allerlei manier de band tussen Nederland en New York aangehaald. In het Parool van dinsdag 15 september stond een fraai luchtfoto mozaiek van Leonard de Vogel waarin New York en Amsterdam op natuurlijke wijze aan elkaar zijn gesmeed.
Het leuke is dat het ook goed inzicht geeft in de grootteverhouding van beide steden. Voor mij een eye-opener was dat het centrum van Amsterdam (binnen de Singelgracht) even groot is als Lower Manhattan (het deel van Manhattan ten zuiden van Houston Street). Dat geeft nog eens een aardig perspectief.
Als iemand tips heeft hoe je zoiets in een GIS systeem voor elkaar kunt krijgen houd ik mee aanbevolen!

zaterdag 29 augustus 2009

TomTom: No direction home

Bob Dylan is in gesprek met een aantal bedrijven over het gebruik van zijn karakteristieke stem voor autonavigatiesystemen. In zijn radioshow Theme Time Music Hour op de BBC kondigde de legendarische zanger dit aan. Nog en beetje komkommertijd, dus de Brtisemedia pakte dit flink op, zie bijvoorbeeld dit artikel in de Telegraph.

Wel bijzonder dat juist een artiest over wie een film met de titel "no direction home" vanuit de TomTom luidspreker zou moeten gaan klinken. Muzikaal dicht bij Dylan is (Tom-)Tom Petty qua naam meer voor de hand liggend, maar de -so eighties- new wave band TomTomClub ("Genius of love", beluister uw exemplaar van Talking Heads' "stop making sense" ) de beste crossover tussen muziek en autonavigatie vormt.

(overigens gaat die vlieger alleen in Nederland op, in de UK wordt niet gesproken over "TomTom" maar over "SatNav")

zaterdag 1 augustus 2009

Mapbook generator: Open Source in ArcGIS

Met de aankondiging dat ArcGIS Desktop 9.4 de functionaliteit van het arcobjects developer sample Mapbook Generator standaard gaat ondersteunen ben ik benieuwd hoe de verdere ontwikkeling van Mapbook Generator gaat verlopen.
Op de ESRI forums is dit het onderwerp met de meest actieve threads, onder meer http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=989&t=211395.
Er wordt op basis van de met ArcGS meegeleverde programmacode door diverse ontwikkelaars voortdurend functionaliteit toegevoegd, verbeteringen aangebracht etc. Daarmee een heel interessant fenomeen, want in feite een soort Open Source gemeenschap, maar dan binnen ArcGIS. Zou het niet aardig zijn als ESRI Inc de broncode van Mapbook zoals die in 9.4 en verder wordt opgenomen vrij blijft geven?

Leen een ArcGis license

Als logische optelsom van de vorige berichten in deze blog:
Een van de nieuwe features in ArcGIS is dat licenses "uitgeleend" (borrowed) kunnen worden. De license manager software zélf ondersteunt dit al geruime tijd (zie het tabblad borrow), andere software die van dezelfde license managing software gebruik maakt zoals Avenza's Mapublisher maakt hier al gebruik van, maar met ArcGIS is dit tot op heden nog niet mogelijk.

Met deze nieuwe feature wordt het mogelijk met je laptop een licensie (ArcGIS + evt aanwezige extensies) te lenen van een centrale license server. Tot dusverre was de oplossing hetzij een aparte license voor die laptop, hetzij via een netwerkverbinging continue verbonden blijven met de centrale license server.

't Is eigenlijk ook een hele logische functionaliteit als aanvulling op in- en uitchecken vanuit geodatabases.

zondag 26 juli 2009

Vaarwel ArcMap, welkom Mapublisher?

De kartografen onder de lezers zullen al lang (10 jaar) bekend zijn met Mapublisher, de plugin voor Adobe Illustrator ("Illy"voor intimi) waarmee gisbestanden in Illustrator gebruikt kunnen worden. Illustrator (en vroeger Freehand) is in de kleinschalige kartografie populair vanwege de uitgebreide grafische mogelijkheden en professionele (postscript) uitvoer opties.

In een interview met Avenza voorman Ted Florence op de ESRI User Conference 2009 kondigt deze aan dat in de nabije toekomst Mapublisher ook rechtstreeks uit personal, file- en enterprise (SDE) geodatabase kan importeren. Daarmee wordt een geo-informatie infrastructuur die voor databeheer en analyse op ESRI software is gebaseerd en voor kartografie op Ilustrator+Mapublisher een zeer interessante optie.

zaterdag 25 juli 2009

ArcGIS 9.4 highlights

Aan de hand van de videos van de plenaire sessie zojuist alsnog een virtueel bezoek gebracht aan de ESRI User conference 2009. Zonder de pretentie te hebben compleet te zijn wil ik een paar nieuwigheden uit de komende 9.4 release nader beschouwen en waar nodig van de gebruikelijke kritische noot voorzien. Met daarbij als gebruiker natuurlijk de focus op usability, editing en mapping
Functioneel en applicatiebeheerders, wees gerust: 9.4 gaat eerst dit najaar in beta (ESRI NL zoekt beta-testers, zie de GIS Tech NL LinkedIn groep), release staat gepland voor voorjaar 2010.
 • 3D editing: Veel intuitiever editen in 3D. Ben benieuwd hoe de vergelijking met Google's SketchUp uitvalt (en of de SketchUp import weer is hersteld);
 • Installatie: 9.4 kan náást 9.3.1 geïnstalleerd worden. Da's maak upgrades gemakkelijker planbaar (zit zelf nu net voor de uitrol van 9.3.1). En ook ontwikkelaars zullen hier blij mee zijn. Check: Hoe up- en downward compatible zijn mxd's, geoprocessing tools, personal+filegeodatabases;
 • Fuzzy Overlay Modelling: Klinkt veelbelovend, ik ben benieuwd wat de mensen van RGI project Geo3 hier van vinden;
 • User interface: O.a. auto-hiding dockable windows zodat er meer beeldschermruimte overblijft voor de kaart zelf. Verder een ArcCatalog window binnen ArcMap, maar die ken ik als XTools gebruiker al een jaar of wat...
 • Overzichtelijker gebruik van attribuuttabellen in ArcMap. Zoals bij 3D editing SketchUp de meetlat vormt laat ik hier graag MS Access vergelijkingsmateriaal zijn;
 • De add data tool is nu voorzien van een zoekfunctie. Klinkt een beetje als de (gratis!) CSW Client voor ArcGIS, maar dan ook/juist voor lokale data én ook voor geoprocesing tools;
 • Uitvoeren van geoprocessing op de achtergrond. Een voorbeeld van een kleine stap voor de arcgis programmeurs, maar een grote stap voor de arcgis gebruikers;
 • In de TOC (table of contents) een nieuwe layer tab met daarin snelle toegang tot alleen de in de kaartuitsnede actieve layers;
 • Symbolen kunnen zoeken op /omschrijving i.p.v te hoeven browsen door 22.000 symbolen. Maar natuurlijk nog liever ondersteuning voor een symbolenstandaard (SLD en/of CSS) Ik zie de online-symbolenbibliotheken al voor me. Overigens een zeer interessante discussie hierover op Spatially Adjusted;
 • Time-awareness: hang aan layers een "houdbaarheidsdatum" en laat hiermee automatisch ontwikkelingen in de tijd zien. mag ik hierbij en koppeling tussen deze in ArcMap op te geven houdbaarheidsdatum en de infor die hierover al in de metadata staat (Metadata werkt!);
 • Fast basemaps: Voeg relatief statische ondergrondlagen samen tot een speciale grouplayer die soepel pannen en zoomen mogelijk maakt. Dat gaat veel tijd besparen;
 • Editing: De functionaliteit van de gratis extensie ArcSketch is nu integraal onderdeel van ArcGIS. Mooi, want dat maakt laagdrempelig editen mogelijk, en ArcSketch als losse extensie werkt in 9.3(.1) qua snelheid verlammend op ArcMap;
 • Map Automation: De aloude gratis extensie DS Mapbook Generator (of zijn ESRI-broertje MPS Atlas, of third-party zusje MapLogic) is nu onderdeel van ArcMap: Snel dezelfde kaartinhoud voor een hele serie gebieden (bijv. alle NL gemeenten) maken zonder 450 mxd's te hoeven aanpassen. Een absolute aanrader, ik ben benieuwd naar de details. Op de ESRI forums is de DS Mapbook discussie is overigens de langste, dus voor deze functionailteit zullen er een hoop beta-testers op het vinkentouw zitten;
 • Python scripts om van één of meedere mxd's a) paden naar datasources te herstellen b) layer symboloy aan te passen. Want in 9.4 kan Python ook worden gebruikt voor ArcMap functies.

Op de aanstaande GIS conferentie en zeker de GIS Tech 2010 zul je er zeker meer van zien.

maandag 13 juli 2009

ArcGIS licensiebeheer: auto, trein, OV chipcard

Pro-actief licensiebeheer? Wat moet ik me daar bij voorstellen? Als je wel eens tegen de melding "al XXXX licenses are in use", lees dan vooral verder.
Op de GIS Tech 2009 kondigde ESRI aan dat we een nieuwe tool voor beheer van ArcGIS licensies tot onze beschikking krijgen: Flexnet Manager (zie de aankondiging op http://www.gistech.nl/presentaties/22_GT09_Beheer.pdf#page=11). Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar ben benieuwd naaar wat de lezers er van vinden.

Bij VROM gebruiken we sinds kort OpenLM. Dat hadden we al bedacht vóór de aankondiging op de GIS Tech. In de nieuwe versie daarvan zit de mogelijkheid extensies "af te schieten" na een op te geven periode van inactiviteit.

ESRI Nederland biedt een gratis tool aan die standaard ArcGIS extensies afsluit bij stoppen van ArcGIS (zie http://www.esri.nl/content/categorieen.asp?id=17). Dat werkt dan weer niet centraal op de license manager maar op de individuele ArcGIS PCs.

Maar zoals altijd wil ik meer: graag een pro-actieve license manager die automatisch een extensie activeert zodra ik de functionaliteit daarvan gebruik, en weer automatisch deactiveert zodra ik die extensie niet meer in gebruik hebt. 't Is net zoiets als het verschil tussen een reis per auto of per trein: met de auto kun je ieder moment van reisbestemming wisselen, met de trein zit je vast aan je treinkaartje, of je moet een ander kaartje kopen.

Tja, of je kiest voor de oplossing van de grootverbruikers: schaf voor de gehele organisatie een "OV jaarkaart" (een site-license) aan.

En mag ik dan gelijk ook een license manager die zélf ziet of ik ArcInfo, ArcEditor of ArcView functionaliteit gebruik en daarop afrekent: ArcGIS Licenses On Demand. Inderdaad: het OV-chipcard equivalent van ArcGIS licensies. Juist in Rotterdam is daar toch inmiddels ruime ervaring mee?

zaterdag 16 mei 2009

Metadata voor Inspire: Wat mag het kosten?

Op 14 april heeft de Tweede Kamer de Implementatiewet Inspire aangenomen. Overigens wel met 2 moties, die allebei de Inspire ambities beperken.
In de aanvullende brief die Minister Cramer aan de kamer stuurde (zie http://static.ikregeer.nl/pdf/KST129795.pdf, en voor wie het nog niet wist: ikregeer.nl is een verbeterde versie van de oficiele site parlando.nl, laat de markt z'n werk maar doen!) lees ik nog eens wat de kosten zijn voor alleen al de metadata: minimaal 260.000, maximaal 720.000 euro. Die grote bandbreedte zit hem in de redenatie of je de metadata-inspanningen van Inspire-bronhouders die los van Inspire waarschijnlijk al gedaan zouden worden wel of niet meetelt.
(Overigens is het Inspire-kostenonderzoek waaruit deze bedragen komen uit 2005, voor de brief naar de kamer heeft er zo te zien geen inflatiecorrectie plaatsgevonden...)
In Nederland hebben we de voorkeur uitgesproken voor een model waarin slechts de meest geschikte dataset voor een thema (Inspire onderscheidt 34 thema's) als Inspire dataset wordt aangemerkt. (zie http://www.geonovum.nl/milieu-inspire/milieu-inspire/wie-is-bronhouder-op-welk-thema-317.html)
Neem het ruim, stel dat er bij de 34 thema's 50 datasets worden onderscheiden, dan hebben we gemiddeld minimaal ruim 5.000 en maximaal ruim 15.000 euro per dataset te verspijkeren om de metadata op orde te krijgen.
Huur Geodan/ Grontmij/ Nieuwland/ ESRI/ Aris/ AquaGIS/ Giscover/ Alterra/ Nexpri/ Haskoning in om dit uit te voeren in plaats van de bronhouders. Dat onder de voorwaarde dat de bronhouders waar nodig hun medewerking verlenen (interviews, documentatie beschikbaar stellen, etc). Of moeten we die metadata invullers niet in de GIS hoek maar in de bibliotheek en DIV-wereld zoeken?
Bijkomend voordelen zijn een grotere consistentie (met name belangrijk bij thema's waarbinnen toch meerdere datasets worden aangewezen), en een "neutrale" metadata-invulling in plaats van een "dat is vanzelfsprekend dus vul ik maar niet in"-instelling als je de bronhouders zélf achter de metadata editor zet, en tenslotte de eliminatie van technische implementatiehobbels door mogelijke eigenwijsheden in de diverse metadata invoer systemen.
Wie doet het voor een kwart miljoen?

It's hard to be Inspired!

Omdat ik weer eens met metadata bezig was (een validator voor gebruik in arcgis, binnenkort meer hierover) stuurde ik mijn browser weer eens richting Inspire portal.
De startpagina http://www.inspire-geoportal.eu opgezocht. Aldaar allereerst geconstateerd dat er slechts Engels als voertaal is, terwijl we zelfs in Nederland een vertaalde ArcGIS versie hebben. So be it.
Dan maar gelijk door naar de eerste van de quick links: de INSPIRE Metadata Catalogue. Die opent een nieuw window, met als enige tekst "Geo-Portal error". Hé?
Terug naar de startpagina, en als ik daarvandaan niet via de quick links maar via de "officiële weg" naar de catalogus ga er naast een introductietekst in vet staat: "Please note that we are experiencing some technical problems with the metadata catalogue. We are addressing the issue and the catalogue will be back online as soon as possible". De google cache leert me dat op 12 mei (inmiddels 4 dagen geleden) die tekst er ook al stond. As soon as possible?
En dat terwijl ESRI 27 februari nog trots aankondigde: "Het portaal dat toegang gaat bieden tot de Europese infrastructuur voor geografische informatie, INSPIRE, wordt ontwikkeld op het ArcGIS platform" (zie http://www.esrinl.com/content/nieuws.asp?id=580).
Ik hoop voor ESRI dat de versie die nu uit de lucht is nog niet op het ArcGIS platform ontwikkeld is. Of is het een publiciteitsstunt van ESRIs marketing afdeling? Eerst suggereren dat het oude portal technische problemen heeft om vervolgens het ArcGIS platform als reddende engel neer te laten dalen. Wordt ge- en vervolgd.

zondag 1 maart 2009

veldnaam wijzigen: kleine moeite?

Mijn grootste verbazing over ArcGIS is dat het nog steeds niet mogelijk is een bestaande velddefinite te wijzigen of zelfs maar de veldnaam aan te passen. Er zijn inmiddels wel diverse "third-party tools" (zoals ET GeoWizards en XTools, en naar ik meen kan het ook met de Interop extensie) die hier wel voorzieningen voor bieden maar ik wil het gewoon in de standaard functionaliteit.
Dus geen gerommel in Excel (voor de dbf's die achter een shapefile hangen), of in Access (voor personal geodatabases).
Zelfs het bij het oude (?) Arc/Info Workstation behorende databasesysteem INFo beschikte over deze functionaliteit (het "alter" commando).

Zullen we afspreken dat ArcGIS 9.4 hier wél in voorziet?

Ontwerp een skigebied

Als trouwe wintersporter bedenk ik ieder jaar minstens één keer (terwijl ik aan een steile sleeplift hang of in een voornamelijk horizontaal voortbewegende stoeltjeslift zit, of als ik ergens een stuk piste bijna omhoog moet skiën): wat is het ontwerpen van een skigebied een mooie toepassing voor GIS-analyses.
Ga maar na: De skiliften moeten met een zo kort mogelijke horizontale afstand de heren en dames skiers zo ver mogelijk omhoog krijgen, de pistes (in diverse moeilijkheidsgraden) moeten met een bepaalde minimumbreedte dezelfde skiërs eigenlijk met zo groot mogelijke horizontale afstand een zo klein mogelijk hoogteverschil laten zakken.
Daarnaast stellen aanleg van pistes en liften eisen aan de stabiliteit van de ondergrond.
't Hele spul moet ook nog een beetje leuk ten opzichte van de zon zijn gelegen, dus niet alleen in de schaduw van de bergen en om optimaal van die zon te genieten moeten er ook her en der nog wat terrassen langs de pistes worden gedrapeerd.

Iemand hier wel eens een leuk voorbeeld van tegengekomen

(tja, gezien de klimaatverandering zit er misschien niet veel brood in het ontwerpen van skigebieden...)