zaterdag 16 mei 2009

Metadata voor Inspire: Wat mag het kosten?

Op 14 april heeft de Tweede Kamer de Implementatiewet Inspire aangenomen. Overigens wel met 2 moties, die allebei de Inspire ambities beperken.
In de aanvullende brief die Minister Cramer aan de kamer stuurde (zie http://static.ikregeer.nl/pdf/KST129795.pdf, en voor wie het nog niet wist: ikregeer.nl is een verbeterde versie van de oficiele site parlando.nl, laat de markt z'n werk maar doen!) lees ik nog eens wat de kosten zijn voor alleen al de metadata: minimaal 260.000, maximaal 720.000 euro. Die grote bandbreedte zit hem in de redenatie of je de metadata-inspanningen van Inspire-bronhouders die los van Inspire waarschijnlijk al gedaan zouden worden wel of niet meetelt.
(Overigens is het Inspire-kostenonderzoek waaruit deze bedragen komen uit 2005, voor de brief naar de kamer heeft er zo te zien geen inflatiecorrectie plaatsgevonden...)
In Nederland hebben we de voorkeur uitgesproken voor een model waarin slechts de meest geschikte dataset voor een thema (Inspire onderscheidt 34 thema's) als Inspire dataset wordt aangemerkt. (zie http://www.geonovum.nl/milieu-inspire/milieu-inspire/wie-is-bronhouder-op-welk-thema-317.html)
Neem het ruim, stel dat er bij de 34 thema's 50 datasets worden onderscheiden, dan hebben we gemiddeld minimaal ruim 5.000 en maximaal ruim 15.000 euro per dataset te verspijkeren om de metadata op orde te krijgen.
Huur Geodan/ Grontmij/ Nieuwland/ ESRI/ Aris/ AquaGIS/ Giscover/ Alterra/ Nexpri/ Haskoning in om dit uit te voeren in plaats van de bronhouders. Dat onder de voorwaarde dat de bronhouders waar nodig hun medewerking verlenen (interviews, documentatie beschikbaar stellen, etc). Of moeten we die metadata invullers niet in de GIS hoek maar in de bibliotheek en DIV-wereld zoeken?
Bijkomend voordelen zijn een grotere consistentie (met name belangrijk bij thema's waarbinnen toch meerdere datasets worden aangewezen), en een "neutrale" metadata-invulling in plaats van een "dat is vanzelfsprekend dus vul ik maar niet in"-instelling als je de bronhouders zélf achter de metadata editor zet, en tenslotte de eliminatie van technische implementatiehobbels door mogelijke eigenwijsheden in de diverse metadata invoer systemen.
Wie doet het voor een kwart miljoen?

It's hard to be Inspired!

Omdat ik weer eens met metadata bezig was (een validator voor gebruik in arcgis, binnenkort meer hierover) stuurde ik mijn browser weer eens richting Inspire portal.
De startpagina http://www.inspire-geoportal.eu opgezocht. Aldaar allereerst geconstateerd dat er slechts Engels als voertaal is, terwijl we zelfs in Nederland een vertaalde ArcGIS versie hebben. So be it.
Dan maar gelijk door naar de eerste van de quick links: de INSPIRE Metadata Catalogue. Die opent een nieuw window, met als enige tekst "Geo-Portal error". Hé?
Terug naar de startpagina, en als ik daarvandaan niet via de quick links maar via de "officiële weg" naar de catalogus ga er naast een introductietekst in vet staat: "Please note that we are experiencing some technical problems with the metadata catalogue. We are addressing the issue and the catalogue will be back online as soon as possible". De google cache leert me dat op 12 mei (inmiddels 4 dagen geleden) die tekst er ook al stond. As soon as possible?
En dat terwijl ESRI 27 februari nog trots aankondigde: "Het portaal dat toegang gaat bieden tot de Europese infrastructuur voor geografische informatie, INSPIRE, wordt ontwikkeld op het ArcGIS platform" (zie http://www.esrinl.com/content/nieuws.asp?id=580).
Ik hoop voor ESRI dat de versie die nu uit de lucht is nog niet op het ArcGIS platform ontwikkeld is. Of is het een publiciteitsstunt van ESRIs marketing afdeling? Eerst suggereren dat het oude portal technische problemen heeft om vervolgens het ArcGIS platform als reddende engel neer te laten dalen. Wordt ge- en vervolgd.