dinsdag 17 november 2009

ictprofessionaliteitsindicator?

Geluk zit in kleine dingen: vandaag heb ik de term "ictprofessionaliteitsindicator"(nul hits op Google, kan ik een nieuw woord ergens registreren?) gedefinieerd voor de snelheid waarmee een nieuwe collega beschikt over een account om mee in te loggen, mail te ontvangen, benodigde applicaties en rechten op netwerkschijven.
Nieuw bedrijfsrecord: binnen 26 uur (een dag en een beetje) na binnenkomst van nieuwe collega A. was alles geregeld, ook "lastige" applicaties als ArcGIS, Photoshop en Illustrator.
Hebben alle tijdsinvesteringen afgelopen zomer om met de I&A afdeling en de outsourcingspartner alle rechten, profielen etc. op te schonen mooi vruchten afgeworpen.

En wellicht een mooie vraag bij sollicitaties: als ik hier ga werken, hoe snel is mijn werkplek dan operationeel?

zondag 15 november 2009

Kilometerheffing: een kans voor geo-nederland

Nu de ministerraad het eens is geworden over invoering van de kilometerheffing ("rekeningrijden") is het de hoogste tijd te bedenken hoe we gebruik en invoering van zo'n systeem leuker en gemakkelijker kunnen maken.
Combinatie met navigatie is heel voor de hand liggend. Als je toch een kastje voor routeregistratie via GPS in je auto ingebouwd krijgt biedt dan in ieder geval de mogelijkheid ook met dit kaste te navigeren. TomTom en Garmin willen het vast wel op een accoordje gooien. De markt voor autonavigatie is flink verzadigd, dus de producenten leveranciers van navigsatiesystemen moeten sowieso iets nieuws verzinnen.
Het biedt ook de mogelijk de routedatabases continue te updaten. Door (anonieme) terugkoppeling van de afgelegde routes kan het wegenbestand up-to-date worden gehouden. Zelfs zo up-to-date dat de borden "GPS uit" zoals die in verband met wegwerkzaamheden nu langs trajcten als de Ring Utrecht en Randweg Eindhoven staan niet meer nodig zijn. Eigenlijk het verlengde van wat Open Street Map (OSM) doet, en de ultieme vorm van terugmelding zoals het Kadaster die voor de basisregistraties heeft opgezet.
Uiteraard wel de gevallen waarin weggebruikers door het weiland de weg afsnijden (zoals in een recente commercial) er uit filteren.