zaterdag 1 augustus 2009

Leen een ArcGis license

Als logische optelsom van de vorige berichten in deze blog:
Een van de nieuwe features in ArcGIS is dat licenses "uitgeleend" (borrowed) kunnen worden. De license manager software zélf ondersteunt dit al geruime tijd (zie het tabblad borrow), andere software die van dezelfde license managing software gebruik maakt zoals Avenza's Mapublisher maakt hier al gebruik van, maar met ArcGIS is dit tot op heden nog niet mogelijk.

Met deze nieuwe feature wordt het mogelijk met je laptop een licensie (ArcGIS + evt aanwezige extensies) te lenen van een centrale license server. Tot dusverre was de oplossing hetzij een aparte license voor die laptop, hetzij via een netwerkverbinging continue verbonden blijven met de centrale license server.

't Is eigenlijk ook een hele logische functionaliteit als aanvulling op in- en uitchecken vanuit geodatabases.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten