zaterdag 16 mei 2009

Metadata voor Inspire: Wat mag het kosten?

Op 14 april heeft de Tweede Kamer de Implementatiewet Inspire aangenomen. Overigens wel met 2 moties, die allebei de Inspire ambities beperken.
In de aanvullende brief die Minister Cramer aan de kamer stuurde (zie http://static.ikregeer.nl/pdf/KST129795.pdf, en voor wie het nog niet wist: ikregeer.nl is een verbeterde versie van de oficiele site parlando.nl, laat de markt z'n werk maar doen!) lees ik nog eens wat de kosten zijn voor alleen al de metadata: minimaal 260.000, maximaal 720.000 euro. Die grote bandbreedte zit hem in de redenatie of je de metadata-inspanningen van Inspire-bronhouders die los van Inspire waarschijnlijk al gedaan zouden worden wel of niet meetelt.
(Overigens is het Inspire-kostenonderzoek waaruit deze bedragen komen uit 2005, voor de brief naar de kamer heeft er zo te zien geen inflatiecorrectie plaatsgevonden...)
In Nederland hebben we de voorkeur uitgesproken voor een model waarin slechts de meest geschikte dataset voor een thema (Inspire onderscheidt 34 thema's) als Inspire dataset wordt aangemerkt. (zie http://www.geonovum.nl/milieu-inspire/milieu-inspire/wie-is-bronhouder-op-welk-thema-317.html)
Neem het ruim, stel dat er bij de 34 thema's 50 datasets worden onderscheiden, dan hebben we gemiddeld minimaal ruim 5.000 en maximaal ruim 15.000 euro per dataset te verspijkeren om de metadata op orde te krijgen.
Huur Geodan/ Grontmij/ Nieuwland/ ESRI/ Aris/ AquaGIS/ Giscover/ Alterra/ Nexpri/ Haskoning in om dit uit te voeren in plaats van de bronhouders. Dat onder de voorwaarde dat de bronhouders waar nodig hun medewerking verlenen (interviews, documentatie beschikbaar stellen, etc). Of moeten we die metadata invullers niet in de GIS hoek maar in de bibliotheek en DIV-wereld zoeken?
Bijkomend voordelen zijn een grotere consistentie (met name belangrijk bij thema's waarbinnen toch meerdere datasets worden aangewezen), en een "neutrale" metadata-invulling in plaats van een "dat is vanzelfsprekend dus vul ik maar niet in"-instelling als je de bronhouders zélf achter de metadata editor zet, en tenslotte de eliminatie van technische implementatiehobbels door mogelijke eigenwijsheden in de diverse metadata invoer systemen.
Wie doet het voor een kwart miljoen?

1 opmerking:

  1. inmiddels is AquaGIS hernoemd naar ESRI Nederland Solutions

    BeantwoordenVerwijderen