zaterdag 22 februari 2020

Pulp fiction maps: Storytelling maps meets Tarantino

Storytelling maps. de kreet is de afgelopen jaren populair geworden. Maar wat is nu eigenlijk een "storytelling map" (soms afgekort tot "storymap")?
De bekende zegswijze "Every picture tells a story" wordt af en toe ook toegepast op kaarten: "every map tells a story".
Maar wiens verhaal? Of wiens versie van een verhaal?
Of misschien geen "verhaal", maar een "narratief"?

Me daar in verdiepend kwam ik bij deze mooie quote in een blog over storytelling:
"Narrative turns story into information, or better, into knowledge for the recipient (the audience or reader). Narrative is therefore responsible for how the recipient perceives the story. The difficulty is that story, like truth, is an illusion created by narrative."

Dat doet sterk denken aan de bekende reeks data/informatie/kennis/wijsheid. Zo bezien is een verhaal (story) objectief, en krijgt het betekenis (informatie) door er een gezichtspunt oftewel perspectief aan te geven.
Een klassiek voorbeeld is Quinten Tarantino's beroemdste film "Pulp Function" waarin dezelfde gebeurtenissen vanuit het gezichtspunt van verschillende personen door elkaar heen zijn gemonteerd.
Het grijpt terug op het Rashomon effect, zo genoemd naar een film van de Japanse regisseur Akiro Korosawa.
Wat daar ook in zit is dat verschillende personen met hun verschillende gezichtspunt (POV, point-of-view) zich dezelfde gebeurtenis anders herinneren. Dat kan doordat ze een deel van de informatie missen, want niet gezien hebben, of omdat ze door een gebeurtenis door kennis, culturele achtergrond etc. anders interpreteren.

Terug naar de storymaps.
Die winnen aan belevingswaarde als ze een duidelijke hoofdrolspeler (en misschien zelfs een tegenspeler!) meekrijgen. Een storymap over plaatsing van windmolens wordt natuurlijk prachtig als die (dynamisch) verschillende viewpoints kan laten zien, van de bewoners in wiens sprekwoordelijke achtertuin de turbine komt, van de wethouder die een energieopgave moet waarmaken, van  een raadslid die een verkiezingsbelofte moet inlossen en van een energiebedrijf/projectontwikkelaar die de aandeelhouders tevreden wil houden.
Eén kaart, vier perspectieven. Eén waarheid, vier illusies.

Ik houd me aanbevolen voor voorbeelden van deze "Pulp fiction maps"!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten