donderdag 4 juni 2015

Slimme steden (en een pienter platteland)

"Smart cities" zijn hot. En dan niet alleen in de letterlijke zin van het woord, als in hittestress, omdat de stad  haar warmte niet kwijt kan. Nee, ik bedoel met name het concept "smart cities"
Daarbij is er wel een substantieel verschil van inzichten wie of wat er nu smart zou moeten zijn. Gaat dat over ICT en andere techniek ten behoeve van monitoring van geluid, lucht, verplaatsingen etc., geregistreerd door overheid, bedrijfsleven of smart citizens? Of gaat het over de smart city in het dagelijks gebruik, zoals de zelfdenkende glasbak, de vrije-parkeerplaats-app en de straatverlichting-verlichting-on-demand. Of over een slim ingerichte stad, waarbij niet meer de stedenbouwkundige concepten uit de 20e eeuw met met name de fysieke relatie tussen de functies wonen, werken en recreëren het uitgangspunt vormen, maar de internetconnectie de ruggengraat vormt.
Waarschijnlijk een mix van bovenstaande.

Nu is deze eeuw weliswaar de "eeuw van de stad", maar toch zou ik een lans willen breken om ook naast "smart cities" ook naar een "clever countryside" te kijken. Of in goed Nederlands: een "pienter platteland". En dan niet, zoals in sommige übermetropolitane denkbeelden, het platteland als de moestuin of wandelpad van de stad. Nee, het platteland gewoon als plek waar nog altijd bijna 10% van de Nederlandse bevolking woont (uitgaande van de CBS buurten met een bevolkingsdichtheid lager dan 500 inwoners per km2. Dan heb je het écht over platteland hoor). Da's meer inwoners dan in Amsterdam en Rotterdam samen.

Juist op het platteland kan de virtuele wereld een essentiële aanvulling vormen op de fysieke leefomgeving. Juist op het platteland staan voorzieningen als bieb, scholen en winkels zodanig onder druk dat de levensvatbaarheid van dorpsgemeenschappen op het randje balanceert. Daar gaat het niet over een beetje beter of een beetje slechter functioneren, zoals in de smart city het geval is. Nee, op het platteland is het er op of er onder. Een pienter platteland of een simpel sterfhuis. Daar maakt "smart" het verschil!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten